Regulamin sklepu

 1. Właścicielem sklepu na stronie i podstronach www.guangfu.pl jest Szkoła Tai Chi Guangfu Radosław Węglarz ul. Osmańczyka 14b/14 01-494 Warszawa NIP: 696-159-81-60, REGON: 101259079
 2. Do skorzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy niezbędna jest przeglądarka internetowa: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Edge, Internet Explorer lub innej zgodnej.
  Poleca się używanie wersji najbardziej aktualnej. Użytkownicy systemu Linux do odtwarzania kursów i lekcji w postaci filmów online mogą potrzebować dodatkowych wtyczek.
 3. Towar prezentowany na stronie internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do składania ofert, nie jest zaś ofertą w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 dalej Kodeks Cywilny).
 4. Towary widoczne na stronach sklepu serwisu guangfu.pl są dostępne tylko w sprzedaży wysyłkowej lub w formie elektronicznej dostępnej online poprzez przeglądarkę internetową.
 5. Zamówienia kursów i lekcji w postaci filmów można dokonywać
  wyłącznie drogą elektroniczną (formularz zamówienia dostępny na stronie kursy.guangfu.pl).
  Zamówienia pozostałych towarów można dokonywać drogą elektroniczną (formularz zamówienia dostępny na stronie lub email) bądź telefonicznie.
 6. Zamówione kursy i lekcje w postaci filmów online są dostępne dla
  Kupującego niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, nie później niż po 72 godzinach.
 7. Pozostałe towary wysyłamy pocztą, a w szczególnych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu, towar może być odebrany bezpośrednio w siedzibie firmy lub wysłany kurierem, przy czym koszty takiej przesyłki pokrywa klient.
 8. Zamówione kursy i lekcje w postaci filmów mogą być opłacone
  wyłącznie w formie przedpłaty na konto. Pozostałe towary płatne są gotówką przy odbiorze przesyłki, lub w formie przedpłaty na konto.
 9. Wysyłane artykuły są zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu.
  Każdy artykuł przed wysłaniem jest starannie przeglądany w celu wyeliminowania ewentualnych towarów niepełnowartościowych.
 10. Przy zamawianiu odzieży należy zwrócić uwagę, aby podać wszelkie niezbędne wymiary zgodnie z zamieszczonymi na stronie wytycznymi.
 11. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sklep, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na
  adres Sklepu: Szkoła Tai Chi Guangfu Radosław Węglarz ul. Osmańczyka 14b/14 01-494 Warszawa lub przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sklepu: [email protected] . W przypadku zwrotu towaru Sklep zwraca kupującemu koszty przesyłki towaru do niego, w wysokości najtańszego oferowanego przez Sklep zwykłego sposobu dostarczenia towaru, bez względu na koszty wysyłki poniesione przez kupującego.
 12. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w pkt. 12 Regulaminu, jest możliwe, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 13. Sklep gwarantuje zwrot klientowi uiszczonej należności, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z treścią S 7 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt. 12 Regulaminu.
 14. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie, w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową (wady fizyczne).
 15. W wypadku, o którym mowa w ustępie powyżej, klient powinien dokonać odpowiedniego zgłoszenia na adres kontaktowy Sklepu oraz przesłać wadliwy towar, w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu, na adres Sklepu. Klient traci uprawnienie reklamacyjne, jeżeli nie dokona zgłoszenia,
  o którym mowa w niniejszym ustępie, w terminie 2 miesięcy od dnia wykrycia wady towaru. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień, w którym została nadana przesyłka wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
 16. Sklep, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem, rozpatrzy reklamację.
 17. W przypadku uznania reklamacji Sklep dokona naprawy towaru, jego wymiany na nowy lub zwróci Klientowi należność uiszczoną tytułem zapłaty ceny za reklamowany towar.
 18. Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient, jednakże w przypadku uwzględnienia reklamacji, zostanie on niezwłocznie zwrócony Klientowi przez Sklep.
 19. Po dokonaniu uwzględnionej przez Sklep reklamacji, naprawiony lub wymieniony towar zostaje niezwłocznie zwrócony klientowi. Koszty przesyłki zareklamowanego towaru obciążają Sklep.
 20. W przypadku zaistnienia sytuacji, do której nie mają zastosowania punkty niniejszego regulaminu, strony będą dążyły do rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej.
 21. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich. Szkoła Tai Chi Guangfu Radosław Węglarz nie jest płatnikiem VAT
0
  0
  Koszyk
  Koszyk jest pustyWróc do strony z kursami